Купуваме земеделска земя във Видин

Какво най-често кара хората да продадат поземлените си активи или част от тях? Статистиката сочи, че повечето собственици на земеделска земя продават имотите си, когато имат нужда от свежи пари, за да посрещнат спешни разходи. Друга част от притежателите на терени живеят в големите градове и нямат желание и възможност да занимават със земеделието като бизнес, чийто успех често зависи от метеорологичните. Според проучване на Агрион, собствениците на земеделски земи във Видин и общините до него, са на около 50-годишна възраст и често имат силна нужда от допълнителни приходи, с които да помогнат на себе си или роднините си. В повечето случаи те предпочитат продадат земята си и да вземат бързо свежи пари, вместо да теглят кредити и да задлъжняват към институции. Ако сте взели решението да продадете част от земята си, екипът на Агрион е готов да съдейства с процедурата и да Ви предложи справедлива пазарна цена за терена, който притежавате. Може да разчитате и на безплатна консултация. Ние ще подготвим необходимата документация. Нашите служители са готови да Ви окажат необходимата професионална помощ, без значение къде се намира поземленият Ви актив- дали сте собственици на земеделска земя Видин или в някое от съседните землища на дунавския град. Където и да се намират поземлените Ви активи, при решение от Ваша страна да ги продадете на Агрион, ще приключите с процедурата бързо и лесно. Ние работим експедитивно и по опростени процедури. В случай, че решението за продажба на имота Ви във Видин е достатъчно узряло във Вас, за да пристъпите към действия, можете да се свържете с екипа на Агрион, който ще Ви консултира по различни правни и юридически въпроси. Това ще е напълно безплатно за Вас, затова заповядайте в офисите ни още днес!