Купуваме земеделска земя във Варна

Българските земеделски производители имат нужда от професионална подкрепа при развитието и подпомагането на бизнеса си. Те могат за я намерят намери в лицето на специализираната фирма в управлението на поземлени активи Агрион. Компанията оперира на територията на Варна и региона. Без значение какви са плановете Ви за земята, която притежавате, нашите висококвалифицирани специалисти могат да ви помогнат с безплатни съвети и юридически консултации. Ние в Агрион вярваме, че всеки собственик може да печели от земята си, без значение в кое землище се намира и какво е качеството на почвата. Нашата мисия е оптималното оползотворяване на всеки земеделски терен в град Варна. Готови сме да подкрепим всички заинтересовани. Ако интересувате от земеделска земя Варна, можете да посетите офиса на Агрион във морската столица или да проверите онлайн. Функционалностите на сайта позволяват да разгледате предлаганите парцели в конкретно землище във Варна и съседните община, както размерите и цените им. Услугите, които Агрион предлага, не се ограничават само до покупката и продажбата на земеделска земя във Варна. Имате възможност да се възползвате също така от замяна на Вашата земя, отдаване под наем и аренда, кредитиране на земеделски производители, лизинг на земя и др. Агрион развива успешно ефективни услуги, както за собствениците и наследниците, така и за активните фермери. Ако имате нужда от допълнителни средства, можете да се възползвате от кредит, който до голяма степен ще Ви улесни и направи по-уверени в бизнес начинанията Ви. Агрион предлага стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. Това, което ни отличава от останалите па пазара е, че за обезпечение се използва единствено земеделска земя. Финансовите продукти са разработени така, че да отговарят на нуждите и особеностите на хората, заети със земеделие.