Купуваме земеделска земя в Сливен

Търсите купувач за земеделска земя Сливен и не знаете на кого да се доверите, така че да получите справедлива цена и да не бъдете измамен. Агрион може да изкупи земята Ви по опростена процедура, без никакви рискове. Компанията е доверен и лоялен партньор на хиляди земеделски производители и собственици на земя. Експертите на дружеството от регионалния офис в Сливен ще подготвят цялата необходима документация по сделката, ще Ви направят безплатна оценка на притежаваните парцели и ще Ви дадат най-добрата пазарна цена. Стойността на поземления имот се влияе най-вече от местоположението, землището, транспортната достъпност, наличието на комуникации, формата, размерите и категорията на земята. Качеството на почвата също влияе на цената на поземлените активи и Агрион Ви гарантира, че сделката ще бъде сключена по честен прозрачен и начин. А ако сте решили да разширите стопанството си и имате сериозни намерения в земеделието, Агрион може да ви предложи земя на изключително атрактивни конкурентни цени. Можете да посетите сайта на компанията, където ще откриете информация за обявените за продажба парцели в района на Сливен, техният размер и цена. Същата информация може да получите във всеки един от регионалните офиси на земеделската компания. Дружеството е предвидило и опция за купуване на земя на разсрочено плащане, за период от 3 години, без първоначално самоучастие. Това помага на фермерите да планират по - добре финансите си и да пренасочат свободните си парите в техника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие. Офисът на Агрион в Сливен може да Ви предложи и финансиране с изключително атрактивни условия. Чрез дъщерното дружество „Агрион Финанс“ се предлагат се стандартни ипотечни кредити и заеми за оборотни средства. Има и опция за лизинг на избраната от Вас земя. При нея обезпечението може да достигне до 100%. Очакваме Ви!