Купуваме земеделска земя в Пловдив

Интересът на купувачите към земеделска земя Пловдив нараства лавинообразно, отчитат пазарни анализатори. Градът под тепетата се оформя като индустриалния хъб на България и логично предизвиква интереса на земеделски производители. Голяма част от фермерите търсят изгодни земи, за да уедрят имотите си. Комасацията увеличава производителността, намалява разходите и води до по-ефективно, и модерно земеделие. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което ще позволи на земеделските стопани да кандидатстват за субсидия по различни европрограми. Земя може да се купи и на лизинг, като финансирането е до 100 % без първоначална вноска.

Сред най-големите продавачи на земеделска земя в Пловдив е Агрион. Дружеството е най-разпознаваемия сред земеделците бранд и се ползва с доверието на хиляди фермери. Те разчитат на нас да купят плодородна земя, а при нужда да продадат част от имотите си на справедлива цена. Всеки собственик на земеделска земя в района на Пловдив може да получи безплатна оценка на парцела си, която ще бъде направена от нашите експерти с дългогодишен опит в пазара на земя. Така хората ще добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си. Това спестява време и разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение.

Освен покупко-продажби, Агрион предлага също така замени, наемане и аренда на парцели и финансиране на земеделски производители. За разлика от банките в България, процедурата за кандидатстване при нас е максимално облекчена, документацията е много по-малко, няма скрити такси, няма допълнителни застраховки или изискване за поръчители или съдлъжници. Сроковете за кандидатстване също са значително съкратени в сравнение с традиционното банково кредитиране. Заповядайте в нашия офис в Пловдив. Очакваме ви.