Купуваме земеделска земя в Плевен

Последните години купуването на земеделска земя Плевен става все по-атрактивна за инвеститорите, които търсят нискорискови финансови инструменти и висока доходност. Все повече хора насочват вниманието си към покупка на парцели. На поземлените имоти е гледа вече като на инвестиционен актив, а не просто като на място за произвеждане на земеделска продукция. Земеделската земя в Плевен се характеризира с ниска волатилност и висока доходност при нисък финансов риск. Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си. Това е начин да се постигне по-ефективно и модерно земеделие, което ще позволи на земеделските стопани да кандидатстват за субсидия по различни европрограми. Сред-най активните продавачи на висококачествена земеделска земя в района на Плевен е Агрион. Компанията е доверен партньор на хиляди земеделски производители и най-разпознаваемата търговска марка в агро сектора. Дружеството предлага също така покупка на земя, замени, отдава под наем и аренда, осигурява дори финансиране на земеделските производители. Всеки собственик на земеделска земя Плевен може да кандидатства за стандартен ипотечен кредит, кредит за оборотни средства и лизинг на земя. Това, което отличава компанията от останалите па пазара е, за че обезпечение се използва единствено земеделска земя. Финансовите продукти са разработени така, че да отговарят на нуждите и особеностите на хората, заети със земеделие. За разлика от другите кредитни институции в България, процедурата за кандидатстване при Агрион е максимално облекчена, документацията е много по-малко, няма скрити такси, няма допълнителни застраховки или изискване за поръчители или съдлъжници.