Купуваме земеделска земя в Добруджа

Според проучване сред земеделските производители и собствениците на земеделска земя Добруджа, Агрион е най-разпознаваемия бранд в арго сектора. Компанията предлага пълния набор от услуги, свързани със поземлените имоти-покупка, продажба, замени, наем и аренда и кредитиране на фермери. Дружеството се ползва с доверието на всички, които се занимават със земеделие и е доказан лоялен партньор. Ако искате да увеличите стопанството си в Добруджа, Агрион е компанията, която продава подходящата за вас земя. На сайта на компанията можете да разгледате нашите предложения за житницата на България и съседните райони. Там ще откриете точното местоположение на продавания имот, големината и цената му. Подробна информация ще получите във всеки един от 20-те регионални офиси на компанията. Нашите експерти ще ви запознаят със всички възможности за покупка на земя, подходящи терени за комасация и др. Окрупняването води до увеличаване на добивите и намаляване на производствените разходи. Комасираните земи държат значително по-висока цена в даден район в сравнение с останалите парцели, дори и ако се сравняват терени от едно землище. Ако пък желаете да продадете земята си, Агрион ви гарантира справедлива пазарна цена за поземлените ви активи в Добруджа. Нашите експерти ще направят безплатна оценка на земята. Така собствениците на земеделски земи ща добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си. Това спестява време и разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение. Стойността на поземления имот в Добруджа се влияе най-вече от местоположението, землището, транспортната достъпност, наличието на комуникации, формата, размерите и категорията на земята. Качеството на почвата също влияе на цената на поземлените активи