Ямбол се присъедини към семейството на Агрион

Още един офис на компанията за професионално управление на земеделски активи Агрион бе открит официално в Ямбол на специално събитие. В него участваха представители на местната власт, на администрацията, арендатори и бизнесмени от земеделския бранш. Гостите имаха възможност да подредят карта-пъзел на страната, разделена на 21 парчета – колкото са офисите на Агрион у нас. Фирмата се занимава с купуването и наемането на земя, прави замени и дава безплатни консултации кой е най-добрият вариант нивите да ни донесат печалба.  На всички присъстващи експертите на компанията обясниха основните й принципи и виждания а сектора.  Акцентът бе поставен върху нуждата от коректна и пълна информация както за пазара, така и за всички специфични процедури и документи, свързани с управлението на земеделските активи. В офиса на Агрион жителите на Ямбол ще имат възможност да получат аргументирана оферта за парцелите си, независимо къде се намират те или колко са големи. Според експертите сега е моментът за трезва и обективна оценка на поземлените активи и затова те говорят на разбираем език.
Основна цел на компанията е да работи за развитието на модерно и ефективно земеделие с висока добавена стойност, в което колко се може повече от българската земя се обработва, а хората са получили желания финансов резултат.