Фермери теглят два пъти по-бързо кредити за земеделие

Интересът към алтернативни източници на кредитиране в земеделието се увеличава, тъй като земеделците имат нужда от свежи пари в по-кратки срокове. Основните трудности, с които фермерите трябва да се справят в търсенето на финансиране през голяма институция са изискванията за идеална кредитна история, огромен обем и брой документи, подробни бизнес планове, включване на съдлъжници и поръчители и ипотекиране на много активи. „Очакваме интересът към алтернативните  форми на кредитиране в земеделието да се засили. Това се дължи преди всичко на изискванията на земеделците за по-гъвкави и бързи финансови решения. В земеделието времето е от решаващо значение. А досега на тях им се предлагаха основно бавни и трудни кредитни процедури, изискващи много документи”, коментираха от финансиращото дружество „Агрион Финанс”.  Кредитните продукти на компанията са срещу обезпечение земеделска земя. Финансирането може да достигне до 80% от нейната оценка за кредитите и до 100% за лизинга. Но предимствата на финансирането през небанково дружество е основно свързано с опростената процедура и много по-кратките срокове за кандидатстване и усвояване. 
Данни от проучване на „Агрион Финанс” показаха също така, че като цяло земеделският бизнес е оптимист за ситуацията си в момента, но близо две трети (68%) от фермерите признават, че са имали нужда от допълнително финансиране в последната година. Земеделците са най-склонни като обезпечение по кредит да предоставят земеделската земя, тъй като мнозинството са убедени, че ще могат да изплатят задълженията си. Като проблем при тегленето на кредити посочват твърде многото документи. Фермерите очакват кредитът да предлага изгодни условия и гаранция, че те няма да бъдат променени. На трето място е бързината за отпускане на кредита и получената сума да отговаря на искането.
Друга тенденция на пазара е рефинансирането на стари дългове. Фермерите се стремят да работят с по-малко кредити и да си управляват парите по-разумно. От една страна търсят по-изгодни лихвени условия за стари дългове, а от друга – опростява процеса по изплащане на дълга и по-добра оценка на актива. Освен това рефинансирането може да спести част от общите разходи по земеделския заем, обобщават от „Агрион Финанс”.