Дни на Безплатни правни консултации в офисите на Агрион

Лидерът в управлението на земеделски земи, Агрион, започва програма за Безплатни правни консултации.

На 14 и 15 ноември, всеки собственик на земеделска земя може да се консултира по въпроси, свързани с:

- Наследяване на земеделска земя и свързаните с това проблеми;

- Делба на земеделска земя между наследници;

- Необходимите документи за продажба на имота;

- Съсобственост  на земя и необходимите стъпки за продажбата, ипотекирането й или прехвърлянето й;

График на първите Дни на безплатни правни консултации:

Офис Пловдив: 14 ноември от 9:00 часа до 16:30 часа

Офис София Люлин:  14 ноември – 9:30 часа до 16:30 часа

Офис София Младост: 14 ноември – 9:30 часа до 16:30 часа

Офис Бургас:  15 ноември – 9:30 часа до 16:30 часа

Офис Русе:  15 ноември –  8:30 часа до 16:00 часа

Офис Варна:  15 ноември –  8:30 часа до 16:00 

Контакти на офисите ни можете да намерите тук: http://bit.ly/2OlDOxs