„Агрион“ продължава с безплатните оценки на земеделските земи

Заради засиления интерес безплатни оценки ще бъдат извършвани целогодишно, обявиха от ръководството на земеделската фирма. Чрез новата услуга всеки собственик на имот, без значение къде се намира парцела му, може да поиска оферта или да заяви безплатна оценка. Това може да стане чрез сайта на компанията на адрес http://www.agrion.bg/bg/request/sell или във всеки един от регионалните офиси на земеделското дружество.

С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си. Нашите еспертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, ние  не използваме метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формираме цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели.

Безплатната оценка на терените, която прави „Агрион“, спестява пари и време на собствениците на земя. Таксата, която вземат лицензираните оценители, за да формират цена на даден имот, често надхвърля 100 лв., без значение каква е големината на имота. Това е сериозен разход за собствениците, които най-често са пенсионери и не разполагат с големи доходи.     

Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години. Те притежават средно по около 20 дка земя, но често тя е разпокъсана и в различни землища. В повечето случаи собствениците живеят в София или другите големи градове, а терените са им в отдалечени райони, над 100 км разстояние от местоживеенето им. Голяма част от притежателите на земеделска земя имат други професии и нямат интерес и желание да се занимават със земеделие.

Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени разходи, става ясно от проучване на нагласите на притежателите на земя, на правено от „Агрион“. Собствениците и наследниците се решават на сделка, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, семейно тържество или за издръжка на студент. Сериозен е делът на собствениците, които продават имотите си, за да финансират обучение в чужбина. Според експерти в бранша през последните години се наблюдава тенденция за сериозен ръст на сделките в началото на летния сезон. Причината е, че повечето университети в Западна Европа и САЩ изискват плащането на таксата за обучение през юли или най-късно началото на август. Това провокира притежателите на имоти да бързат с продажбата, за да посрещнат разходите за образование.