Агрион започва мащабно проучване за нагласите на фермерите и собствениците на земеделска земя през 2018 г.

Целта е да бъдат идентифицирани най-големите проблеми в земеделието, а експертите на Агрион ще обобщят основните потребности и предизвикателства на сектора. Ще бъде направен обстоен анализ и въз основа на получените данни ще бъдат набелязани мерки, които да повишат растежа в сектора и да осигурят по-добър стандарт на живот за заетите в земеделието. Резултатите ще начертаят важните области, на които трябва да обърне внимание Общата селскостопанска политика на ЕС. Чрез нея се разпределят над 55 млрд. евро годишно под формата на субсидии и други инструменти за подпомагане за целия Европейски съюз. Агрион е най-разпознаваемият бранд сред частните собственици на земя и земеделските производители.