Агрион ще учи старозагорци как да печелят от нивите си

Фирмата за купуване и наемане на земя Агрион откри официално офиса си в Стара Загора в понеделник 20 октомври. Това е поредния град, присъединил се към семейството на компанията за професионално управление на земеделски активи. Експертите могат да съдействат за проверка за собствеността на земята като дават и юридически и търговски консултации, справки и оценки.
Основна цел за компанията е да подкрепи ефективното развитие на сектора земеделие, който е изправен пред много предизвикателства. Едно от тях е силната раздробеност на земята и липсата на изградени системи за напояване, което оскъпява процеса по нейното стопанисване. 
Компанията е първата в бранша с професионална изградена мрежа от офиси в цялата страна. С отварянето на офиса в Стара Загора експертите се ангажират да предлагат личен подход, разбиране, експертни познания и коректност на своите клиенти и партньори. „Наша основна задача е да се помагаме за активното стопанисване на земята, така че тя от една страна да носи сигурен финансов резултат за собствениците и за тези, които я обработват и от друга да генерира добавена стойност за целия сектор. Искаме да сме полезни като даваме адекватни решения как да се управляват земеделските активи и стимулираме развитието на земеделския бизнес, посочиха от Агрион. Основните ценности на компанията са коректност, експедитивност и експертност.