Агрион с щанд на Агра

Агрион взе участие в едно от най-големите земеделски изложения в страната. На Агра 2015 в Пловдив участваха изложители от над 20 държави и представители на българския бизнес. Производители и дистрибутори презентираха нови технологии, машини и инвентар, семена и посадъчен материал, бяха представени и постиженията на научните институти от Селскостопанската академия. Събитието бе под егидата на Министерство на земеделието и храните.