Агрион с нова услуга – кредити и лизинг за земеделския бранш

Агрион разработи нова услуга – кредити и лизинг за физически и юридически лица от агросектора при улеснена процедура. След като дружеството получи официална регистрация в Българска народна банка (БНБ) вече предлага финансовите продукти в офисите си в цялата страна. 
Предимствата на новата услуга на Агрион са свързани с бързината,  лесното кандидатстване, както и по-малкото документация. За разлика от другите финансови институции с кредити за земеделие, компанията не изисква подробни бизнес отчети и анализи, нито допълнителни застраховки или откриване на сметки, не събира такси и комисионни за разглеждане на документи.  „Наблюденията ни за пазара показват, че именно земеделският сектор ще бъде сред най-активните в търсенето на средства.Затова продуктите ни покриват трите основни типа финансиране – дългосрочно инвестиционно, краткосрочно оборотно и лизинг на земя.”, посочиха от Агрион. 
„Улеснението за клиента е, че не се изисква детайлен бизнес план, финансов анализ, отлична кредитна история. Освен това компанията няма такса за разглеждане, което намалява риска за кредитоискателя да направи разходи, а в крайна сметка да не е одобрен. На практика той не дължи нищо преди да е сигурен, че ще получи желаното финансиране. Друго наше предимство е, че можем да подготвим необходимите документи от името на собственика”, разказаха още експертите по поземлени отношения. 
Като основно обезпечение се приема земята, а реалният процент на отпуснатото финансиране е до 80% от пазарната й стойност. Разрешеният процент на финансиране е по-висок от този, който финансират банките. Не са необходими съдлъжници, поръчители и гаранти, нито допълните обезпечения като апартаменти, къщи или друго имущество, освен земята.