Агрион пуска в продажба земеделска земя на атрактивни цени

Лидерът в управлението на земеделски активи Агрион започна продажбата земеделски земи в цялата страна. Цените са изключително атрактивни и започват от 300 лв. за дка. Големината на парцелите, местоположението и цената им са обявени на сайта на компанията http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform/. Предвидена е и опция за онлайн заявка за купуване на имот. За едрите купувачи компанията е предвидила отстъпки от продажната цена.

Покупката на парцели от Агрион може да стане на разсрочено плащане за период от три години без първоначално самоучастие. Това е сериозно облекчение за по-малките производители, които ще имат възможност да купят съседни парцели и да уедрят земята си, без това да наруши финансовото им планиране. Комасацията ще доведе по-ефективно и модерно земеделие, което ще позволи на фермерите да кандидатстват за субсидия по различни европрограми. Според прието решение на правителството в средата на януари, предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми през тази година са в размер на 2.91 млрд. лв., което е с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г.
От друга страна, окрупняването на терени покачва значително крайната цена на земеделската земя и собствениците  могат да спечелят повече, ако впоследствие решат да я продават.  Статистиката показва, че комасираните имоти държат доста-по-висока цена в сравнение със средната за даден регион, дори ако се сравняват терени в едно землище. Това ще позволи на  собствениците й да спечелят значително повече, ако в последствие решат да я продават. За 2016 г. осреднената цена на декар в България е около 761 лв., сочат данните на Националния статистически институт. Годишно стойността и се покачва с над 5%.

През последните години земеделските земи привличат и все повече инвеститори, които търсят подходящи терени, за да вложат свободните си средства. Ако съотнесем стойността на земеделската земя и приходите от нея под формата на годишна рента, сметките показват, че придобиването на поземлен имат е много добра дългосрочна инвестиция със сигурна доходност. При средно покачване на цената с приблизително 4-5 % на година и рента от 50 лв., покупката на поземлен имот от Агрион за 300 лв. би могла да донесе доходност от близо 10 %, дори и ако се налагат допълнителни инвестиции в разработване на парцела. Това значително надскача рентабилността от инвестиционни фондове, като се избягва тяхната волатилност и несигурност. За сравнение - доходността при банковите депозити в момента не надхвърля 1 %. Агрион предлага безплатно и списък от фирми, които при нужда могат да направят допълнително разработване или почистване на купената земя.  

 „С продажба на атрактивни имоти искаме да искаме да дадем възможност на повече хора да печелят от развитието на селското стопанство и от притежаването, и обработката на земеделска земя“, казаха от Агрион. Във всеки от регионалните офиси на компанията купувачите могат да получат абсолютно безплатно експертни съвети, информация за пазара, както и търговски и юридически консултации.