Агрион продава земя на безлихвено разсрочено плащане

Дружеството за професионално управление на земя „Агрион”  обяви, че започва нова кампания по продажбата на земеделска земя в цялата страна. Вече в продажба са пуснати нови близо 2000 пакета със земя с възможност за безлихвено разсрочено плащане. „Искаме да дадем възможност на земеделците да окрупнят земята си и да повишат ефективността и производството”, мотивират решението си експертите. 
В България поземлените отношения се характеризират с голяма разпокъсаност на собствеността и огромно значение. Затова фермерите предпочитат да инвестират в покупката на земя и така да елиминират конкуренцията за наемането й, понижавайки бъдещите си разходи за аренда. Сделките със земя, които подпомагат чувствително разширяването на стопанствата ще генерират положителен икономически ефект за всички страни: комасираната земя винаги струва повече, отколкото разпокъсаните парцели, а земеделският бизнес ще може да развива едни по-ефективни стопанства. Самите земеделски производители ще получат по-голяма сигурност, обработвайки по-големи собствени площи, казват още от „Агрион”. 
Безлихвеното разсрочено плащане е добра възможност за онези фермери, които не могат да си позволят да извадят по-крупни суми за покупката на съседни на техните имоти. Така те изплащат покупката на желаните ниви в определен период по удобен начин, който не нарушава финансовото им планиране. Заради ниските изкупни цени на продукцията и повишаващите се производствени разходи все повече земеделци и арендатори търсят по-гъвкави схеми за плащане на желаната земя. 
От друга страна тези парцели могат да открият и нови инвестиционни възможности и са атрактивни за хора, които тепърва се интересуват от покупката на земя с цел доходност. Искаме да дадем варианти на повече хора да печелят от развитието на селското стопанство и от притежаването и обработката на земеделска земя, посочиха от дружеството.