Агрион представи нова услуга на Четвъртата национална среща на земеделските производители

Компанията лидер в управлението на земеделски активи Агрион подкрепи Четвъртата национална среща на земеделските производители, която събра водещите фирми в сектора в Златни пясъци между 10-ти и 12-ти февруари. По време на събитието експертите на дружеството запознаха агробизнеса с най-новата услуга на дружеството – финансиране на земеделски проекти. 
Разработените кредитни продукти са съобразени с пазарните реалности и са насочени основно към инвестициите и окрупняването на стопанства, модернизирането им, осигуряване на оборотни средства за покриване на текущи разходи за компаниите и лизинг за земеделска земя.  
За по-малко от две години Агрион разви професионална верига от офиси в цялата страна. „Опитът и натрупаната експертиза за пазара ни дават увереност, че сме разпознали основните предизвикателства пред които са изправени фирмите в сектора и сме готови да им предоставим адекватни решения, за да се справят с тях”, коментираха от мениджмънта на Агрион по време на събитието. Това, което различава кредитните продукти на българската компания от тези на другите финансови институции са гъвкавите условия, минималната документация и улеснената процедура. 
В рамките на Четвъртата национална среща на земеделските производители експертите на дружеството отговориха на всички въпроси и запитвания, свързани с новата услуга. Те  разказаха подробно какви са сроковете на отделните продукти, необходимите документи, дължимите такси, размерът на обезпечението.