Агрион предлага земя на разсрочено плащане при атрактивни ценови нива

Компанията за управление на земя „Агрион” организира продажбата на земя в цялата страна на безлихвено разсрочено плащане и при атрактивни цени. На пазара са пуснати 6600 имоти с големина между 1 дка и 700 дка като сред офертите има и подходящи пасища за животновъди. С продажбата на управляваната земя „Агрион” иска да съсредоточи дейността си към  концентриране и окрупняване на собственото производство. Компанията ще инвестира  привлечения ресурс в развитието на нови услуги, в стопанството си и в купуването на земя с възможност за комасация. 
 „Една от основните ни цели е да работим за окрупняването на земеделската земя – големият брой малки парцели оскъпява тяхната обработка и стопанисване и е една от най-сериозните пречки за повишаване на добавената стойност и производството в сектора ”, коментираха от “Агрион”. „Предлагаме и разсрочено плащане, както и много добри цени, защото досега фермерите купуваха земя най-вече с натрупани  собствени средства. С оглед на ниските изкупни цени и високите разходи по продукцията тази година, това става все по-трудно. С предложените парцели се надяваме да отворим нова възможност за тях да разширят масивите, които обработват”, посочиха още експертите. 
Според компанията се забелязва сериозен интерес и към развитието на трайни насаждения, за които се предвиждат допълнителни субсидии, но изискват собственост върху земята и гаранции, че ще може да се ползва в по-дълъг период. „Наши партньори са и животновъдите. За да получат субсидии те също трябва да докажат правно основание за ползване на пасища. Животновъдството е тежък отрасъл и ако няма дългосрочно планиране и сигурност вероятността за фалити в сектора е голяма. С покупката на големи пасища активните животновъди могат да си осигурят необходимите им площи”, коментираха още от компанията.  
В последните две години към пазара на земеделска земя има интерес от страна на хора, която я приемат като инвестиционен актив без сериозни намерения да се занимават активно със земеделие. Според експерти в бранша 30% от сделките със земеделска земя са осъществени именно от физически лица. Новата услуга на „Агрион” е насочена и към тях.