Агрион прави безплатна оценка на земеделските имоти

„Агрион“ започна извършването на безплатна оценка на земеделските земи. Собствениците на имоти могат да поискат оферта или да заявят безплатна оценка на земите си на адрес http://www.agrion.bg/bg/request/sell или във всеки един от регионалните офиси на земеделското дружество. С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си. Това спестява време и разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение. Стойността на поземления имот се влияе най-вече от местоположението, землището, транспортната достъпност, наличието на комуникации, формата, размерите и категорията на земята. Качеството на почвата също влияе на цената на поземлените активи, информират експертите в бранша. Водещи фактор при избора на купувач е сигурността на сделката и бързото й реализиране. Потенциалите продавачи предпочитат документацията по прехвърлянето на имота да бъде подготвена от отсрещната страна. В повечето случаи те сключват сделка с близки и познати или със специализирана компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор, и се грижи за земите, които управлява. Основната ни цел е съдействаме за развитието на модерно и ефективно българско земеделие, в което дори и собствениците на малки парцели имат възможност да осребрят активите си на добра цена. Нашите експерти, които са с дългогодишен опит, са готови да съдействат с юридическа и търговска помощ и да подготвят цялата необходима документация за продажба. Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Собствениците и наследниците се решават на сделка, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, за организиране на абитуриентски бал или сватба, за издръжка на студент или предстоящо заминаване в чужбина. Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, със средни за страната доходи, за които продажбата на имот е най-бързият и сигурен начин да осигурят необходимите им пари за непредвидени разходи. Голяма част от тях са склонни да продадат част от имотите си, вместо да теглят кредит от банка и да трупат задължения. Процедурата при продажба е много по-бърза и опростена, и спестява доста разходи на притежателите. Според проучване, направено от „Агрион“, средният размер на притежаваната земя у нас е около 20 дка земя, като собствениците й живеят предимно в столицата или другите големи градове. Терените са им в отдалечени райони, често над 100 км разстояние от местоживеенето им, а парцелите са раздробени на малки части от наследници, които често водят съдебни спорове помежду си. Голяма част от притежателите на земеделска земя имат други професии и нямат интерес и желание да се занимават със земеделие. Обикновено те отдават земите си на местни земеделци срещу символични суми, дават ги за ползване на роднини или ги остават да пустеят. Проучването на „Агрион“ показва, че всеки пети собственик на земя е оставил имота си да пустее и не го развива по никакъв начин. Според официалните данни на Министерството на земеделието, храните и горите, необработваемите площи в България през 2017 г. са били в размер на 1.94 млн. дка, което е с 17 хил. декара повече в сравнение с предходната година.