Агрион подкрепя най-големите земеделски изложения

Компанията за управление на земеделски активи Агрион ще участва със свои щандове на две от най-големите изложения, свързани със земеделието в България – Агра и БАТА АГРО. Те ще се проведат в Пловдив и в Стара Загора в периода 4-8 март. Двете събития събират на едно място най-големите в бранша и очертават тенденциите в агробизнеса в следващата година. Освен това дават уникалния шанс лидерите в сектора да разменят идеи и опит, да сключат сделки и да отчетат постигнатото към момента и посоката на развитие. 
На Агра 2015 се очакват изложители от над 20 държави и представители на българския бизнес. Производители и дистрибутори ще презентират нови технологии, машини и инвентар, семена и посадъчен материал, ще бъдат представени и постиженията на научните институти от Селскостопанската академия. Събитието е под егидата на Министерство на земеделието и храните. 
БАТА АГРО се организира от Българската асоциация на търговците на агротехника. Около 100 фирми ще представят продукти и услуги на повече от 23 хил. кв. метра изложбени площи. БАТА АГРО има съществена роля в посока подобряване на бизнес и инвестиционния климат и подпомагане развитието на стопанствата чрез доставката на най-съвременни машини, технологии и оборудване за печелившо земеделие.
И на двете мероприятия, посетители ще имат възможност да получат безплатните материали на Агрион и да се консултират как да спечелят от земята си на специализираните щандове на компанията.