Агрион открива 21 офиса в цялата страна

Първите два офиса на Агрион бяха официално открити днес в София и Пловдив  в присъствието на представители на местната власт, държавната администрация и бизнеса. Специалните събития включваха изпълнение на кавал на живо, смесен с електронна музика, бали със сено и житни класове. Гостите се включиха и в редене на пъзел, който изобразяваше картата на България и кои са водещите 21 търговски точки за компанията.  
Агрион купува и наема земя, извършва замени и предлага широк набор от безплатни консултации. Експертите могат да съдействат и за справка кой обработва земята, къде се намира, какви са необходимите документи за нейната продажба и т.н. С отварянето на верига от офиси в цялата страна, компанията си поставя амбициозната задача да бъде близо до хората, да говори на разбираем език и да предоставя коректна и пълна информация, така че хората по-лесно да се ориентират какво да правят със земята си, така че да не пустее. 
Освен това компанията работи за развитието на модерно земеделие, в което колкото се може повече от българската земя се обработва и генерира добавена стойност за сектора и за собственика. Наблюденията върху пазара показват, че силната раздробеност и липсата на изградена поливна инфраструктура оскъпява управлението на парцелите. Затова с опита и познанията си дружеството помага за точна и реална оценка на земеделските активи, а предлаганите конкретни решения са съобразени с пазарната реалност, със спецификите на всеки отделен имот и с нуждите на собственика. Хората могат да разчитат на Агрион и за решаването на търговски и юридически казуси.