Агрион отдава атрактивни земи чрез търгове

Лидерът в управлението на земеделски активи „Агрион“ организира за трета поредна година търгове с тайно наддаване за отдаване на земите от портфолиото си под наем и аренда. Компанията е първата на пазара, която въведе аукционите като инструмент за определяне на рентните нива. Преди това практиката беше крупните собственици пряко да договарят наемите с арендаторите от конкретно землище.

С провеждането на търгове искаме да искаме да дадем възможност на повече хора да печелят от развитието на селското стопанство и от обработката на земеделска земя. Очакванията са, че чрез аукционите начинаещи фермери и по-малки арендатори да успеят да разместят позициите на големите играчи в част от най-привлекателните землища.

Процедурата с търговете е разработена така, че да гарантира равно начало и честни и прозрачни условия. Никой няма да се ползва с преимущество при търговете с тайно наддаване, а за наемател на земите на „Агрион“ ще бъде избран този, който е предложил най-атрактивни условия. Този принцип дава възможност на земеделците сами да определят цената, на която ще вземат желаната от тях земя под наем или аренда. Заявките за участие в търговете се приемат във всички офиси на компанията в цялата страна.Пълна информация за условията може да се намери на адрес: http://agrion.bg/bg/services/rental.

Провеждането на аукционите позволява на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Търговете са изключителна възможност за млади фермери и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя, да успеят да наемат плодородни и качествени парцели. Чрез наетата земя те имат възможност да кандидатстват за субсидии. 

Фермерите могат да се възползват от директните плащания за площ, от т. нар. зелени плащания за агроекология, както и от сериозно финансиране по линия на европейските фондове. По мярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, например, се отпускат до 25 хил. евро на кандидатите, а по мярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ - до 15 хил. евро.