Агрион организира търгове за отдаване на земята за стопанската 2016/2017

Компанията за управление на земя Агрион лансира нов модел за отдаване на парцели земеделска земя за стопанската 2016/2017 г. Вместо да договаря пряко и еднолично условията и рентните нива със своите партньори, фирмата организира  търгове с тайно наддаване, в които пазарът да определи реалната цена за управление на всеки имот. Документи за участие в търговете на Агрион се приемат до 28 април 2016 г. във всички 25 офиса на дружеството в цялата страна. 
„Организирали сме така процедурата, че тя да е максимално улеснена и да гарантира равно начало, честни и прозрачни условия. Никой няма да се ползва с преимущество в рамките на търга, а победителят ще се определя според най-добрите условия, които предложат кандидатите. Така всеки, който има интерес да се занимава със земеделие, ще може да се включи”, коментират експертите. За всеки от парцелите ще се търсят поне по три оферти, за да се гарантира конкурентният принцип и реално да се види какво могат да си позволят да отделят като рентно плащане фермерите, допълват от компанията. 
С търговете на Агрион се дава шанс и на по-дребните арендатори, на младите земеделци, на всички, които искат да разширят стопанствата си или да влязат в нови землища. Информация за условията за провеждане на търговете  и за конкретните земеделски масиви, се предоставя безплатно в офисите на фирмата.