"Агрион Финанс"" отпуска кредити с промоционална лихва от 2.9% на БАТА АГРО

„Агрион Финанс“ намали лихвата по универсалния си ипотечен кредит в евро до 2.9% за първата година, по време на специализираното изложение „БАТА АГРО“, което се провежда в Стара Загора от 15-18 май. Земеделските производители, които посетят щанда на „Агрион“, ще получат специален промо код, с който ще могат да се възползват от промоционалните условия. Те са валидни до 18 юни 2018 г. Гратисният период за плащане по главницата е 12 месеца. Специалните условия важат за кредити до 100 хил. евро, като минималният срок на заема е 5 години. След промоционалната първа година, лихвата до края на периода е 8.5%. Обезпечението, което си приема, е земеделска земя или други недвижими имоти, като процентът на финансиране може да достигне до 80% от размера на пазарната оценка на поземлените активи. Друго сериозно улеснение за фермерите е, че остойностяването на земята е напълно безплатно за кредитополучателя и се извършва от експертите на компанията. Вноските могат да се разсрочат за период от 15 години. Финансовият ефект за земеделските производители от промоционалната лихва може да достигне 5 600 евро. Пълните условия по ипотечния кредит и останалите възможности за финансиране може да се открият на адрес http://agrion.bg/bg/finance. Експертите по кредитни услуги, които са на щанда на „Агрион“ са готови да разяснят на всички желаещи възможностите, които кредитът осигурява, както и процеса за кандидатстване и одобрение. Основната ни цел е да улесним достъпа до кредити на малките и средни производители, които често не могат да отговорят на сложните изисквания на големите банкови институции. Поради тази причина сме опростили процеса по отпускането на заеми. Не се изисква откриването на допълнителни сметки, застраховки, въвличането на поръчители и съдлъжници. Няма изискване и за разработка на подробни бизнес планове, отчети и анализи. Кандидатстването е без такса ангажимент и такса за разглеждането на документи. На практика фермерът дължи нищо преди да е сигурен, че ще получи желаното финансиране. Няма дори разходи за оценка на обезпечението. Подобни са условията и за разработения от „Агрион Финанс“ кредит за оборотни средства, а при лизинга на земеделска земя, осигуреното финансиране може да достигне 100%. Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители. Ако тя съвпада с цената на парцела, фермерът директно започва да погасява лизингови вноски. Така на практика земеделецът може да започне да си плаща лизинговите вноски, без да влага собствени средства като самоучастие.