Агрион е партньор на земеделците в Хасково

Това, което години наред липсваше на земеделските производители в Хасково, беше бизнес партньор, който адекватно да отговаря на техните потребности по отношение на управлението на земеделската земя. Появата на Агрион в региона успя да запълни нишата на пазара. За по-малко от 5 години компанията се утвърди като една от най-предпочитаните и надеждни компании в земеделския бранш и стана най-разпознаваемият бранд в агросектора.

В Хасково компанията предлага пълния набор от търговски операции, свързани със земята - покупко-продажби, замени, отдаване под наем и аренда, кредитиране на земеделски производители, лизинг на земя и др. Агрион разви успешно ефективни услуги, както за собствениците и наследниците, така и за активните фермери. Решения има и за хора извън земеделието, които имат желание да навлязат в сектора или търсят подходящи активи за инвестиции с цел доходност. Нашите експерти са готови да предоставят напълно безплатно търговски и юридически консултации на всички заинтересовани. Пълната информация за услугите на земеделската компания може да се намери на сайта на дружеството, в регионалните офиси или на телефон 0800 111 66.

Към земеделска земя Хасково се наблюдава много сериозен интерес от страна както на фермери, така на инвеститори. Стопаните търсят активно подходящи терени, за да комасират земите си. За тях е предвидена и опцията за разсрочено плащане на избраните терени, за срок от 3 години, без първоначално самоучастие. Това е изключително атрактивно за малките и големи земеделски производители от Хасково, на които не им се налага да теглят кредити, за да купят желаната земя. От друга страна те могат да пренасочат свободните си средства към купуване на земеделска техника или да посрещнат други разходи.

Агрион е и един от новаторите при провеждането на търгове за земеделска земя Хасково. Дружеството наложи изцяло нов модел при отдаването на портфолиото си от земя чрез търгове между самите участници и дава възможност пазарът на конкурентен принцип да определи рентите.