Агрион акостира в морската столица

Морската столица се оказа поредното пристанище за компанията за управление на земеделски активи Агрион. В понеделник официално бе отворен офиса й във Варна. Фирмата има професионално изградена верига от обекти в 21 града в цялата страна. На официалните гости, партньори на дружеството, арендатори и собственици на събитието бе разказана философията на бизнеса на компанията. Той се базира на иновативен подход в управлението на поземлените активи, който включва експертност, проактивност и коректност. Специалистите от Агрион купуват и наемат земя, правят замени и предлагат конкретни решения за всеки отделен парцел, съобразени с неговите специфики, нуждите на собственика и пазарната реалност. Това отличава Агрион от останалите фирми в бранша. Експертите дават и цял куп безплатни съвети, юридически и търговски консултации, те могат да съдействат за набавяне на необходимите документи, справки и оценки. Бонус за клиента е, че напълно безплатно експертите от фирмата ще му съдействат да разбере къде му се намира земята, кой и дали се обработва и какво трябва да направи, за да я реализира успешно на пазара. 
„Агрион припозна необходимостта от изграждането на професионална мрежа от офиси и екип от специалисти, които от една страна да имат богат опит в бранша, а от друга - да разполагат с инструментариум да отговорят на различните нужди на собствениците на земи.”, коментираха от дружеството при официалното освещаване на офиса във Варна.