Кредит за оборотни средства

За покриване на текущи разходи като покупка на семена, торове, препарати, горива и др.

  • Размер на кредита: минимум 10 000 лв, максимум — индивидуалeн лимит;
  • Цел: при краткосрочна нужда от средства за покриване на текущи разходи като покупка на семена, торове, препарати, горива и други. Широк спектър от цели.
  • Прозрачна лихва за целия период на кредита
  • Погасителен план: по избор
  • Обезпечение: земеделска земя и други недвижими имоти.
  • Вътрешната оценка на земята се извършва от специалистите на Агрион и е напълно безплатна.
  • Процент на отпусканото финансиране до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя.
  • Без такса за разглеждане на документи.
  • Без разходи за оценка на обезпечението.

Направете запитване

Избери файл
Избери файл
Избери файл
*

Запознах се с информацията за обработване при събиране на лични данни и предоставям съгласието си за обработване на личните ми данни.

captcha