Разбираме земеделеца

Агрион говори на разбираем език с българския земеделец. Ние знаем пред какви предизвикателства е изправен той и какви трудности среща всеки ден. Познаваме проблемите с раздробените стопанства, разпокъсаната земеделска земя и неефективното им стопанисване и предлагаме варианти за разрешаването им. 
Обратно към всички ценности