Отговорност

Ние вярваме, че всичко в нашата работа трябва да бъде подчинено на отговорността към хората, които ни се доверяват, към българската земя и към обществото като цяло. Компанията иска да подкрепи ефективното използване на поземлените активи, да допринесе за опазването на природните ресурси и стимулирането на родното земеползване. 
 
Обратно към всички ценности