Проaктивност

За Агрион отговорното поведение не означава само поемане на инициативата, а активно участие в икономическия живот и реализирането на идеите в конкретни действия. Затова за нас е изключително важно да спазваме поетите ангажименти към клиентите си, партньорите и обществото като цяло.
Обратно към всички ценности