Загриженост

Агрион вярва, че българската земя трябва да следва своето естествено предназначение – да се използва за земеделие. Затова основен принцип в дейността на компанията е да се грижи за интересите на всеки свой клиент и партньор, така че земята да се обработва ефективно и да носи висока добавена стойност за българската икономика.  
Обратно към всички ценности