Референции

Иван Стефанов

Иван Стефанов

Мениджър Агробизнес, „Агрия Груп Холдинг“ АД

Това е компанията, на която може да се разчита. Доверен партньор, който винаги е до нас в бизнеса. Изграденото доверие и положителните отзиви към фирмата са в резултат на проявената коректност, доказани възможности, много добра материално-техническа база и най-вече квалифициран персонал.

Силвия Янкова

Силвия Янкова

Регионален Мениджър, „Тимак Агро България“ ЕАД

Агрион е надежден и коректен партньор, който подхожда с уважение и прецизност в съвместната ни работа. В контекста на нестабилния пазар, който е пълен с обрати и изненади, е истинско удоволствие да се работи с доказани професионалисти като вас. Благодаря за ползотворното сътрудничество и се надявам да го развиваме успешно и в бъдеще!

Георги Генчев

Управител, „Анимекс“ ЕООД

Лицата на Агрион са високо квалифицирани - познават нуждите на стопанството в детайли, наясно са с точните характеристики на необходимата им техника и са в крак с развитието на модерното земеделие.

Стефан Христов

Стефан Христов

Генерален директор, „Мегатрон“ ЕАД

Дружеството се показа като надежден и предвидим партньор, с когото бихме продъжлили да работим и за в бъдеще!

Кирил Иванов

Управител, „ Златия Агро“ ЕООД

Агрион разполага с високо квалифицирани кадри, които са наясно с переспективите пред родното земеделие. Благодарение на сътрудничеството си с тях реализирахме част от нашите проекти. Оценяваме професионализма на екипа на Агрион, както и прецизното му отношение към поетите ангажименти. Готовността му за намиране на незабавни решения за възникнали проблеми и във връзка с променящи се условия създават чувство на сигурност и удолетвореност у контрагента.